Home

Welkom op de website van de praktijk voor psychotherapie van Nico de Vries.

De praktijk is een zelfstandige praktijk waarin hulp, behandeling, consultatie en advisering gegeven wordt. Dit valt onder de specialistische GGZ (tweedelijns).   Tweedelijnsproblematiek/specialistische GGZ . De  behandeling wordt verzorgd door een klinisch psycholoog/psychotherapeut, een specialist.

De filosofie is een zo goed mogelijke behandeling te geven aansluitend bij de hulpvraag van de cliënt met een optimale uitkomst waarbij cliëntvriendelijkheid en kwaliteit en anonimiteit ( er is geen stigmatisering)  belangrijk is. U houdt dezelfde hulpverlener en er zit geen wachttijd tussen de intake en de behandeling, het loopt vloeiend door. De lijnen zo kort mogelijk. De behandeling zal kort zijn als dat kan en u tevreden bent en voldoende vertrouwen hebt het weer zelf te doen. En lang zijn wanneer dat nodig is totdat u zo gegroeid bent dat u weer het vertrouwen hebt het zelf  te kunnen doen.

De hulp is altijd gericht op meer autonomie, stabilisatie, onafhankelijkheid, flexibiliteit en eigen kracht mobiliseren.